Guider för e-posten

Windows 10 Mail
Outlook 2007
Outlook 2010
Outlook 2013
Outlook 2016
Outlook 2016 - MAC
OS X Mail
iOS, IPhone
Android

Vad skall man använda för serverinställningar för den nya E-posten?

POP3

Server för inkommande E-post

POP3 Krypterat med TLSv1

Server namn: pop.ilait.se

TCP port nummer: 110

Kryptering: STARTTLS

POP3  Krypterat med SSLv3

Server namn: pop.ilait.se

TCP port nummer: 995

Kryptering: SSL

POP3  Okrypterat

Server namn: pop.ilait.se

TCP port nummer: 110

Kryptering: Nej

IMAP

Server för inkommande E-post

IMAP4  Krypterat med TLSv1

Server namn: imap.ilait.se

TCP port nummer: 143

Kryptering: STARTTLS

IMAP4  Krypterat med SSLv3

Server namn: imap.ilait.se

TCP port nummer: 993

Kryptering: SSL

IMAP4 Okrypterat

Server namn: imap.ilait.se

TCP port nummer: 143

Kryptering: Nej

SMTP

Server för utgående E-post

SMTP  Krypterat med SSLv2 /SSLv3

Server namn: smtp.ilait.se

TCP port nummer: 465

Kryptering: SSL (över SSLv2 eller SSLv3)

Servern kräver autentisering: Ja

SMTP Krypterat med TLSv1

Server namn: smtp.ilait.se

TCP port nummer: 25 eller 587

Kryptering: TLS (TLSv1)

Servern kräver autentisering: Ja

SMTP Okrypterat

Server namn: smtp.ilait.se

TCP port nummer: 25 eller 587

Kryptering: Nej

Servern kräver autentisering: Ja

Vad är IMAP och POP3?

IMAP och POP3 är standardprotokoll för e-post, vilket e-postprogrammet använder för att få tillgång till e-postkonton.

IMAP tillåter att flera anändare eller apparater (Mobilen, bäbara dator eller stationär dator) att få tillgång till samma E-postkonto och sparar alla e-postmeddelanden på servern för senare åtkomst via webbmail.

POP3 laddar ner meddelandena och raderar dem samtidigt från servern. Dessa e-postmeddelanden är då inte längre tillgängliga via webmail.

Vi rekommenderar att du använder IMAP när du ställer in ditt e-postprogram.